Löneadministration

Vi har bred kompetens och stor erfarenhet inom löne- och personalområdet i företag av olika storlek och avtalsområden. Vi kan ge dig råd och stöd så att du undviker fallgropar. Låt oss sköta lönehanteringen så kan du fokusera på att göra det du är bäst på - driva ditt företag.

Inte bara löner

Att sköta löneadministration, hantera personalfrågor och hålla koll på krångliga regelverk kan ta mycket tid och resurser i anspråk.


Kanske du behöver hitta ett bra system för tidrapportering, sjukanmälan etc. Vi hjälper dig med alla personalfrågor och personaladministration.

Anställa för första gången? 

Räcker inte dygnet till längre, behöver du anställa? Hur går anställningsprocessen till, vad är viktigt att tänka på, vad kostar en anställd, vilka skyldigheter har jag och vilka rättigheter ska jag förvänta mig? Vi ger dig råd och verktyg för den bästa lösningen när du behöver anställa personal.

Hjälp med löneadministratin -A Kompetens Ekonomi & Rådgivning i Båstad, Skåne

Om oss

Trygghet, tillgänglighet, engagemang. Läs mer om oss

Ekonomitjänster

Här kan du läsa mer om våra  ekonomitjänster för företag

Rådgivning

En trygg och engagerad rådgivare är inte långt borta. Läs mer om ekonomisk rådgivning här

Bokslut & årsredovisning

Läs mer om hur vi kan hjälper dig att göra bokslut & årsredovisning här